torsdag 13 januari 2011

Konstprojekt om könsroller


Hörde talas om ett intressant konstprojekt. Finska konstnären Heidi Lunabbas har fotograferat barn i åldrarna 1-12 år. Varje barn fotograferas som ett tvillingpar, både som flicka och pojke.

"Idén bygger på att det ofta är främst via visuella symboler snarare än barnets utseende som man bildar sig en uppfattning om ett okänt barns kön. Projektet är en reaktion på modebilder på barn, där barnens kön framhävs tydligt, samtidigt som barnen ofta visas som små vuxna."

Barnen som fotograferas deltar i workshops där det också ges möjlighet att reflektera kring könsroller. Så bra!

Utställningen kommer att visas i Helsingfors till våren och i Skellefteå till sommaren.