lördag 29 september 2012

Glöm inte reglerna!

Glöm inte vad som gäller! Har du snippa, så ska du vara perfekt ("Practice makes perfect")...

...men har du snopp räcker det med att du är cool ("cool guys always rule").


Glöm aldrig reglerna!