måndag 27 december 2010

Över kaffekoppen där vid fikabordet berättade kollegan att de varit oroliga för sonen när han gick på dagis. "Ja, han lekte ju bara med tjejer. Vi tyckte att han behövde killar att leka med." Meningarna hängde kvar i mina tankar resten av dagen. Jag tolkade det som att de ansåg att han behövde vara bland killar och tuffa till sig. Oroliga för att han skulle hamna utanför.

Men vad blir en kille som helst leker med tjejer? En mes? Mobbad? Eller skulle han kanske rentav kunna bli en alldeles, alldeles.... välfungerande människa?

Vad är pojkighet? Och finns det bara ett sätt att vara pojke på? Svaret blir nog ja om man ser till hur killar i dagisålder ofta framställs - högljudda, bråkiga, fysiskt aktiva. Nej, svarar Anette Hellman som nyligen skrivit klart sin avhandling med titeln "Kan Batman vara rosa?". Hon påpekar att det inte alls är ovanligt med killar som är tysta, blyga; pojkar som gärna hänger i dockvrån lite för sig själva, som är stillsamma och leker med tjejer. Men det lyfts aldrig fram att detta faktiskt är vanligt, istället betonar man gång på gång att killar är högljudda och rörliga. De stillsamma killarna hörs och syns inte särskilt mycket, därför syns och hörs de inte heller särskilt mycket i beskrivningen av hur pojkar är. Och indirekt inte i beskrivningen av hur killar FÅR vara.

Det ligger på oss vuxna att låta barn vara de individer de är, släppa förväntningarna på hur killar och tjejer ska vara. Killar kan väl klä sig i svart och leka med bilar hur mycket de vill, och självklart kan väl tjejer bada i rosa och leka med dockor tills de storknar, men jag drömmer om en värld där vi inte låter förutfattade meningar om killar och tjejer hindra dem från att göra/vara något annat - om de vill. En tillvaro där vi inte begränsar vare sig barnen, oss själva eller andra vuxna omkring oss. En värld där förutfattade meningar synliggörs och förpassas dit pepparn växer.
En värld med fler än två, synnerligen smalspåriga alternativ.

tisdag 7 december 2010

TV om pojken som vill vara prinsessa

Det är inte ofta jag spontant känner att jag vill hylla de som producerar barnprogram. Men igår fick jag just en sådan känsla, i kombination med en stor gråtklump i halsen.

Kunskapspiraterna görs av UR och visas på måndagar kl. 17.30. Konstig tid för ett så bra program. Det borde sändas kl. 19. Målgruppen är 6-9-åringar och igår var det jag och min 7-åring som tittade, då programmet delvis handlade om olika rädslor, t.ex. rädslan att våga vara sig själv.

Vara vänner är en miniserie som ingår i Kunskapspiraterna och den här gången handlade det om Gabriel som ville spela prinsessa i skolpjäsen. Precis det som man skulle kunna befara händer när en pojke trotsar de rådande normerna. Jag satt på helspänn för att se hur regissören skulle reda ut detta. Och i mitt tycke lyckades det. Se själva! Filmen börjar ca 2 minuter in i programmet och pågår i ca 10 minuter.

Kunskapspiraterna - Vara vänner

tisdag 16 november 2010

En lista för jämställdhet

Jag fick frågan om varför det är viktigt med jämställdhet. Konkret alltså. Detta kan ju diskuteras och argumenteras för i all oändlighet. Jag tittade lite på vad forskningen visar och bestämde mig för att göra en lista. Det är ju så populärt med listor nu för tiden. Fyll gärna på!

Varför jämställdhet är fördelaktigt för människor:

-Bättre relationer på alla nivåer (individ, samhälle...)
-Våldet minskar->upphör
-Kvinnors (och mäns) rädslor försvinner
-Föräldraskapet blir lika mycket värt
-Levnadslängden ökar för båda könen (självmordsfrekvens minskar)
-Mäns/pojkars prestationer i skolan blir bättre på alla nivåer

fredag 22 oktober 2010

Pojkar får stå oförtjänt mycket i rampljuset - igen

I tjugo år (!) har det gjorts jämställdhetssatsningar i den svenska skolan. Men det har varit svårt att säga något om resultatet. Detta menar några forskare på Linköpings universitet, som genom Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) har gjort en kunskapsöversikt i ämnet. Barn har inte fått komma till tals om vad de tycker om jämställdhet i skolan eller hur det tycker att det ska bedrivas jämställdhetsarbete. Beklagligt. Men - några slutsatser kan i alla fall dras i den nya kunskapsöversikten. Här är några:

-Barnen är med och skapar och upprätthåller skillnader mellan könen, i relationer med andra och i konstruerandet av den egna identiteten, utan att för den skull konstruera ojämställdhet.
-Barnen skolas in i olika sätt att vara beroende på kön.
-Skolpersonalen utgår från heteronormativt tänkande i mötet med eleverna.
-Både skolpersonal och elever definerar pojkarna som det verkliga problemet. De stör i klassrummet, ofredar flickor osv. Pojkarna klarar inte av undervisningen, vilket är ett annat sätt att uttrycka att flickorna genomgående presterar bättre.

Den sista punkten har debatterats både offentligt och inom forskarvälden. Det har talats om en ökad ”femininisering” av skolan, med vilket en menar att det ökade antalet kvinnliga lärare och den nya, mer reflekterande pedagogiken skapar en situation som är gynnsam för flickor och diskriminerande mot pojkar. Författarna till kunskapsöversikten motsätter sig denna slutsats. Utgångspunkten, att killar skulle vara omognare och utvecklas långsammare, döms ut som både biologistisk och deterministisk. Den är dessutom misstänkt lik de argument som historiskt sett fått legitimera att flickor utestängdes från skolsystemet. Pojkar, som redan har den mesta uppmärksamheten riktad mot sig, får oförtjänt stå ännu mer i rampljuset. Det finns ingen anledning att problematisera detta, eftersom pojkar trots sämre skolresultat, har väsentligt bättre chanser på arbetsmarknaden än flickor.

Hela rapporten finns på regeringens hemsida.
SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skola - en kunskapsöversikt

torsdag 7 oktober 2010

En jämställdhetsivrare på skakiga ben

Föräldramöte i klass 7. Jag bär som vanligt med mig ett gäng fjärilar i magen, beredd att ställa frågor som handlar om - just det- GENUS! Har inga som helst fjärilar när det handlar om skolmat, schemaläggning, lärarresurser och andra ämnen som brukar dryftas. Men mitt största intresseområde, det ämne jag lägger mest tankekraft på, som jag kan belägga med styrdokument och som jag till och med vet är ett prioriterat område i stadens budget - ger mig både fjärilsmage, tunghäfta och röda kinder när jag ska ta upp.

Jag tog sats, försökte hitta en lucka, en fin övergång. Så enkelt egentligen - frågan skulle ju bara lyda "Jag undrar hur ni här på skolan lever upp till de prioriterade målen om genus och jämställdhet?" Men ack! Plötsligt fick vi föräldrar veta att barnen delats in i slöjdgrupper baserade på kön. Killar trä. Tjejer sy. "De fick välja själva". Och då hör jag mig själv lätt irriterad och med värmen stigande på kinderna fråga hur de kan välja en sådan indelning. Har ni tänkt på konsekvenserna?? (Svar: Ja. Jo, det kanske inte är så bra.) Har ni överhuvud taget någon utbildning i genus?? (Svar: Nej, vi prioriterar miljö just nu) Känner ni överhuvudtaget till att genus ska prioriteras?? (Svar: Ja.)
Allt detta häver jag ur mig med bultande hjärta och går senare därifrån och undrar om det gjorde någon nytta. Vad var det nu han sa, slöjdläraren? "Det tar vi med oss". Är det det som betyder "Det ska vi tänka på till nästa gång, eftersom det ligger något i det du säger"?

Jag är en jämställdhetsivrare av rang. Men när jag inte är "bland de mina" så känner jag mig så obekväm. Om det ändå satt en enda förälder där, som höll med. Varför ska jag gå därifrån och känna mig skamsen?

Suck.

torsdag 9 september 2010

Göran Hägglund talar ut

Ibland är det svårt att veta om KD:s politik i jämställdhetsfrågor är allvarligt menad, eller om det är ett dåligt skämt. För dig som vill skriva ut och sätta upp denna affisch på kylskåpet hemma finns den här som PDF.

onsdag 8 september 2010

Haro har receptet på trygga och ansvarstagande barn

Jag slår mig för pannan när jag läser artikeln med rubriken "Moderskapet håller på att utplånas" i SvD idag. Madeleine Wallin, ordförande i Haro (Hemarbetandes riksförbund) tycker att hon borde få pensionspoäng för att hon varit hemma och fostrat sina barn. "Det finns ett samhällsekonomiskt värde i att jag och min man har uppfostrat fem trygga och ansvarstagande barn" menar hon. Läser jag rätt? Madeleine anser sig behöva belönas för att hennes hemmauppfostran, enligt henne, skapar bättre människor och medborgare. Bevare mig!

Och på frågan om det kan vara en kvinnofälla att vara hemma svarar Madeleine att det är ju ett fritt val och att faktiskt män också vill vara hemma, men kvinnor vill det mer. "Och män är så snälla, verkligen. Kvinnor styr och ställer och tar för sig och männen anpassar sig."

Snacket om att vi bara har en planet måste vara helt fel. Jag och Madeleine bor i olika universum.

måndag 6 september 2010

Malin, Malin och effekten av öppna kommentarsfält

Hon heter Malin och hennes barn heter Vide. Om Vide är en flicka eller pojke är ointressant, enligt Malin. Detta utvecklar hon i en artikel i Sydsvenskan idag. Läs den. Och om du orkar, läs kommentarerna. För här står kommentarsfältet öppet för kritik och den väller in, kan jag lova. Och Malin, hon drar sig inte för att bemöta kritiken. Det beundrar jag. För finns det nåt som dränerar debattlustan och energin att vilja förändra såsom aggressiva antifeminister?

En annan Malin gjorde i början av sommaren slag i saken och skapade ett upprop för mer blommiga kläder till pojkar (som vi skrivit om här på bloggen tidigare). Aftonbladet publicerade en artikel om detta och under den korta tid som kommentatorsfältet låg öppet kom idel upprörda kommentarer. Sociala medier i all ära, men jag kan inte sluta störa mig på att människor inte kan framföra sina åsikter på ett hyffsat sätt. Och det är så fascinerande hur de här frågorna kan göra folk så förbannade. Vågar man ge sig in på Flashback så finns där en kommentarsrad kopplad till artikeln som aldrig tar slut, och nivån är fruktansvärt låg.

För övrigt kan meddelas att det i skrivande stund kommit in nästan 1000 påskrifter på uppropet mot könsstereotypa kläder. Här är en länk om nån missat!
Bild: Peter Frennesson, Sydsvenska Dagbladet

fredag 3 september 2010

Föräldraförsäkringen, valet, feminismen

För ett par år sedan tyckte socialdemokraterna att en helt individualiserad föräldraförsäkring var en bra idé. Nu verkar kvoteringen plötsligt vara en dålig ide!?? Det enda politiska riksdagsparti som tagit ställning är vänstern. De vill dela. Eller rätta mig om jag har fel, för i den här valrörelsen tycks allting flyta rätt så fritt. Hur som helst, V tycks inte precis basunera ut det. Är det bara Fi som inte vacklar i frågan??
Igår publicerades en artikel i Focus, med Maria Sveland, som menar att de rödgröna måste närma sig alliansens politik pga det jämna opinionsläget och därför inte driver frågan. Hon har rätt och det är då själva faan! Jag hade förhoppningar om att jämställdhetsfrågor skulle bli viktiga i det här valet. Jag är besviken.

Maria Sveland skriver för övrigt att "Feminismen är skambelagd". Ja jävlar, men visst. Jag huttrar och drar det rosa täcket över mig.

torsdag 8 juli 2010

De osynliga

Läste precis en artikel i DN vars rubrik på förstasidan var: Kvinnovåldet fortsätter att öka. När man kommer till själva artikeltexten är rubriken istället "Fler fall av våld i nära relationer". Sedan kan man läsa att "det kan handla om unga tjejer, ensamma kvinnor eller kvinnor med barn."

Man får känslan att våldet mot kvinnor är något som bara drabbar dem, en siffra som oförklarligt ökar eller minskar, ungefär som antalet soltimmar. Och de som står i fokus är offren för detta som bara händer - kvinnorna. De "flyr fysiskt våld och misshandel i hemmet". Allvarligt talat, det låter ju ungefär som om det de flyr från satt i själva hemmet - i stil med mögel eller kackerlackor.

Ingenstans i artikeln pratas det om den som slåss. Nej, det är som om det inte fanns en tänkande och handlande människa bakom våldet. Någon som väljer att plåga, skada och ibland mörda en person han har en relation med, och kanske har skaffat barn tillsammans med.

Snälla, sluta prata/skriva om "kvinnovåld", när det handlar om mansvåld! Avslutningen får bli konstruktiv, med ett förslag till bättre rubrik: Männen använder mer våld.

måndag 7 juni 2010

Upprop för mer blommiga kläder till pojkar!

Den 1 maj skrev jag ett inlägg om att Polarn och Pyret inte hade några blommiga mönster på pojkkläderna i sin senaste sommarkollektion.

Nu finns det ett upprop att skriva under, för alla oss, vuxna som barn, som gillar blommigt och tycker att även pojkar ska få tillgång till mer färg och mönster!

Så, stäm genast in i följande sång och sjung den för alla som vill höra:

(Melodi: Jag vill ha blommig falukorv till lunch, mamma)

Jag vill ha blommiga kläder till min son, Polarn
Nåt annat vill jag inte ha
Jag är trött på det gråa, det blåa och det dystra
Nu är det dags för mera färg!

torsdag 27 maj 2010

Föräldravårdscentralen eller?

Tydligen har centerkvinnorna föreslagit att mödravårdscentralen ska byta namn till föräldravårdscentralen. Ett insiktsfullt blogginlägg om detta har Linus Fremin skrivit. Och sluta inte läsa Linus efter det inlägget! Han är i mitt tycke en av de bästa skribenterna i bloggosfären! Och kanske en av de bättre människorna över huvud taget.

måndag 24 maj 2010

Konsten att köpa ett par jeans i stl. 74 centilong

Idag blev jag påmind om en händelse som jag var med om när jag stod i kön på Polarn och pyret för några år sedan. Pappan framför mig vädjade till kassörskan om råd - kunde verkligen hans son ha de där jeansen han just tänkte betala? Kassörskan såg frågande på honom, det var ett par helt raka, blå jeans med resår i midjan i stl. 74. Ja, det finns väl ingen "flickig" detalj på, undrade han? Hon skrattade då och försäkrade att de där jeansen fungerade lika bra på båda könen.
Ja ja, sedan dess har barnkläder och kön diskuterats och avhandlas, uppmanande brev till klädkedjorna har skrivits, könsneutrala kollektioner har letat sig in i de vanligtvis så könade butikskedjorna. Men ändå.

Idag på H&M såg det ut som vanligt. Det blev en klänning till den allra första skolavslutningen. Och vi ställde oss i kön. Mamman framför, med bäbis i stl 74 vänder sig plötsligt mot mig och utbrister: Dom är väl inte för flickiga??" Möjligen kom mitt svar lite för fort och lät lite för högt. Möjligen förstod hon på betoningen av mitt "NÄÄÄEEJ!!! att frågan hon ställt gällande ett par raka, blå jeans i stl. 74, kanske inte var helt genomtänkt. Hon cashade in och gick.
Bild från webbklädbutiken ecoloco som enligt sig själva säljer ekologiska barnkläder som i största mån är unisex.

tisdag 18 maj 2010

50 år och fri?

Jag umgicks under helgen som gick med ungdomar i 12-årsåldern på ett relativt otvunget sätt. Vi kom att prata om en gammal ploj-grej som jag brukar köra ibland. Den går ut på att jag sedan jag var runt 20 har odlat en idé om att jag ska åka Finlandsbåten när jag fyller 50 om jag är singel. För att ragga.

De två flickorna som var med och pratade om detta var klart förvissade om att jag i så fall definitivt behövde skaffa långt hår. För det gillar killar.

Jag kände med ens hela tyngden av den här satans historiken av ett konstant anpassande av mitt yttre för att passa andras tycke och smak ramla över mig igen. Herre gud, sådär har jag tänkt. Under större delen av mitt liv.

Jag gjorde klart för dem att på den där resan är det jag som väljer.

torsdag 13 maj 2010

Birgitta Ohlsson vs David Cameron

"Storbritanniens nya premiärminister ska bli pappa! Men herregud hur ska det gå för honom att styra ett land i kris samtidigt som han ska vara pappaledig? Han kommer ju att vara borta från politiken i minst ett och ett halvt år, är det verkligen rimligt att han är premiärminister under just denna känsliga tid i barnets liv? Barnet behöver ju sin pappa!"

Tänk om man hade läst eller hört detta från något som helst håll nu när de konservativa vunnit valet i Storbritannien? Det hade varit roligt. Men högst osannolikt.

Det blev en massa skriverier när Birgitta Ohlsson blev EU-minister trots att hon ska få barn nästan direkt när hon installerat sig på posten. Varnande fingrar höjdes från alla möjliga håll. "Hur kan hon göra något sådant? Hon kommer att ångra sig! Hon väljer bort det viktigaste i livet."

Men väljer bort något gör förstås inte herr premiärminister. Han är familjefar och en sådan förväntas dra in stålar (särskilt som han ju är medlem i det konservativa partiet) och inte hänga hemma och torka barnrumpor.

Det är verkligen absurt hur olika blivande mammor och blivande pappor uppfattas i arbetslivet. Även om det inte sägs rakt ut framgår det tydligt vad den generella åsikten är.

När Eva Sternberg skriver en kritisk krönika om Birgitta Ohlssons val av uppdrag, då går det åtminstone att bemöta. Och det blir tydligt för många att Sternberg kommer från en annan tid (och planet?). Men de flesta människor säger inte vad de tycker rakt ut. Och det är det som är det värsta, det osagda, det tänkta. För det är så svårt att bemöta.

onsdag 12 maj 2010

Dålig förebild

-Mamma, i Kalle och Chokladfabriken är det ett barn som kan boxa ner alla vuxna helt själv.
-Oj, han måste vara stark.
-Hon, mamma. Det är en tjej.

Ajajaj. Tänk vad svårt det är att frigöra sig från förutfattade meningar om kön. Här spelar väl också de förutfattade meningarna om barnfilm in. Men ändå.

tisdag 11 maj 2010

Mamma tjänar mer om pappa är hemma...

Det kommer fler och fler argument för en jämställd föräldraledighet och fenomenet undersöks ur olika perspektiv. Oftast handlar det om ekonomiska aspekter, eftersom påståenden om att en delad föräldraförsäkring är bra för barn och föräldrar för många inte verkar räcka som argument. Nu senast visar en avhandling i nationalekonomi hur ett jämnt uttag av föräldraledigheten påverkar människors framtida löner. Forskaren har bl.a kommit fram till att:
När en pappa väljer att ta ut sextio i stället för trettio föräldradagar ökar mammans framtida inkomst med i genomsnitt sju procent.

Om pappan är hemma en månad ”extra” under normala arbetsperioder ökar mammans framtida inkomst med tio procent. Kvinnornas inkomster gynnas om papporna tar ut ledighet vid andra tider än under sommaren och kring jul.

För mamman har det stor roll om pappan tar ut mer föräldraledighet, det betyder mycket för hennes framtida inkomster. När det gäller pappor finns inte motsvarande samband, deras lön påverkas alltså inte av hur mycket mamman är hemma.

Hela artikeln i DN

fredag 7 maj 2010

Ge mig en vettig feminist!

Ibland invaggas jag i tron att jag och den där andra personen som jag nyss pratat med säkert tänker likadant i alla frågor bara för att vi lyckats hålla med varandra om något. Varför ramlar jag alltid i den fällan? Jag tänker "åh, den personen är nog dessutom medveten om genus och stör sig säkert på samma saker som jag gör" och så hör jag min röst gå igång på något hett ämne, typ "Så jobbigt könskonservativ den där läraren till våra barn är".
I det här fallet blev mottagaren så provocerad att hon inte kunde dölja det. Hon var av motsatt åsikt. Hon tyckte att det var jättebra att hennes "pojkflicka" äntligen börjat ta på sig rosa kläder och börjat lugna ned sig med pyssliga aktiviteter, istället för att alltid flänga runt och klättra i träd. Hon gav läraren cred för att hon lyckats utveckla hennes "flickiga" sidor.
Jag sätter utflyktskorven i halsen och skvalpar ut varm choklad på skorna och inombords skriker jag: Ge mig en vettig feminist! Nu!

Feministiska föräldrar är trösterika.

lördag 1 maj 2010

Är blommigt inget för pojkar?

Häromdagen fick jag ett mail från Polarn o Pyret som jag vanligtvis gillar för att de brukar ha en del plagg med roliga könsneutrala mönster. Visst har de, liksom alla andra kedjor, även det vanliga utbudet med den urtråkiga indelningen i färgglada flickkläder och dystrare pojkkläder, men de har oftast också en kollektion med plagg som passar alla barn.

Just nu har de en kampanj som de kallar I full blom. De blommiga mönstren är verkligen jättefina, åtminstone enligt en 70-talsnostalgisk förälder som jag.
Men, finns de där fina blommönstrena i pojk- eller "barn"modell? Nej naturligtvis finns de enbart i flickmodell (läs: olika varianter av klänningar).

Måste jag alltså köpa klänningar för att min pojkunge ska få ha blommiga kläder? (Inte nödvändigtvis mig emot men jag misstänker att det hindrar ganska många andra föräldrar därute från att klä sina pojkbarn i mönstrat.)

Nej, fram för könsneutrala modeller av tröjor och byxor, med mönster av alla möjliga slag, i alla möjliga färger. Låt variationerna bland barnkläderna vara så stora att alla smaker får plats!

Om Polarn o Pyret ska fortsätta såhär så har faktiskt varken jag eller pyret någon lust att vara deras polare längre.

fredag 16 april 2010

Mamma till mamma

Det finns så många fina ambitioner. Vad sägs om om en barnvaktssajt (hushållsnära tjänst i förklädnad)? Men vad sägs om namnet : Mamma till mamma, som enligt den manlige grundaren valts för att "det är lätt att komma ihåg, men pappor är givetvis också välkomna."
Vad är det som hela tiden, gång på gång, signaleras? Jo, omsorgen om barn är mammors angelägenhet. Men pappor får gärna vara med.

onsdag 7 april 2010

Arga Snickaren


Jag måste erkänna att jag gillar Arga Snickaren ( program på kanal 5). När han säger åt paren att de måste dela på arbetet både med barnen och med husbygget myser jag. Hur många gånger har man inte själv velat säga det sådär rakt ut till vänner, bekanta och främlingar?
Att såhär kan ni inte hålla på, ni måste ju dela på arbetet!

Men det bästa av allt är (så som programmet är klippt alltså) att alla bara; Ja, bra idé. JÄMLIKHET det ska vi prova!

tisdag 6 april 2010

På lekplatsen

Scen:
Jag är på lekplatsen med lillebror och storasyster. Mamman med jämnårig lillebror frågar:
"Hur gammal är hon?"
Jag svarar:
"9 månader".
Mamman vänder sig till storasyster:
"Är det din lillasyster?"
Storasyster:
"Nej, det är min lillebror."
Mamman:
Oj, åh nej! Förlåt! Jag visste inte, kunde inte se, förlåt...lillebror, ja visst, lillebror...

Fundering:
Borde jag redan vid frågan om hur gammal hon är, svarat: "Det är en pojke. Han är 9 månader."?? För mig fanns inte behovet av att rätta henne. Det spelar ingen roll om folk tror att han är en flicka. Det gör folk dagligen och stundligen. Men i och för sig, kanske har det en poäng. Hon kanske isåfall själv börjar fundera över varför hon etiketterade min son som flicka. Kanske drar det igång tankar om vad det är som styr hennes egna förutfattade uppfattningar om kön. Å andra sidan vill jag ju inte vara den som påpekar att kön är viktigt genom att rätta med "Det är en pojke!". För det är inte viktigt. Inte för honom, inte för mig och allra minst för främlingar på lekplatsen.

onsdag 17 mars 2010

Mer bloggtips

Många feministiska, finurliga, fina funderingar hittar en på bloggadressen http://www.lovesocks.se/ . Idag om sunkiga barnböcker på Coop och ett ilsket brev till de som sprider dyngan. Läs om det här!

tisdag 16 mars 2010

Bloggtips

Som feminist och förälder blir man alltid glad när man ser att finns fler där ute som tycker som jag.
Så idag ger jag er Johanna i Jakans inlägg om delad föräldraförsäkring.

söndag 14 mars 2010

Kalasklänning eller inte?

Det är kalastider nu. Häromveckan skulle min 5-åring gå på kalas. Barnen skulle gå tillsammans direkt efter förskolan. Följaktligen brydde vi oss mindre än vanligt om vilken kalas-utstyrsel det skulle bli tal om. Skönt, tänkte jag, och klädde barnet i helt vanlig byxa och tröja.

På väg till kalaset gick barnen vägen förbi oss (kalaset skulle vara på vår gata), dels för att hämta födelsedagsbarnets present, vilken vi såklart hade glömt skicka med. Min dotter bad mig också skicka ner hennes fin-skjorta. Hon ville gärna byta kläder innan kalaset, sa hon.

När hon kom hem berättade hon att hon och de andra barnen, 4 och 5 år gamla, hade haft en diskussion på förskolan innan det var dags att gå till kalaset. De andra barnen hade tyckt att hon måste byta kläder. Hon måste helt enkelt ha kalasklänning. Jag förstod det som att hon hade blivit arg och sagt att hon inte alls ville ha klänning utan tyckte det var mycket snyggare med byxor och skjorta. Hon tyckte att de andra varit dumma som sagt att hon måste ha klänning, när hon inte ville det.

Efteråt funderade jag över om hennes inlägg i diskussionen var en försvarsstrategi eller om det stämde att hon inte ville ha klänning. Jag visste inte om vi hade dragit det för långt och satt henne i en jobbig och onödig situation. Men jag tror ändå någonstans att det var bra. Vi hade ett långt prat efteråt om vikten av att få välja själv och inte bara göra som alla andra. Det kändes bra.

Igår var hon på kalas igen. I klänning den här gången.

lördag 13 mars 2010

Genuspedagogik provocerar

Hamnar på Newsmill, tidningen på nätet som är folkets egen. En sån fin tanke. Men hur beter sig egentligen folket på en sån här sajt? Den frågan snurrar i min skalle efter denna första artikelläsning med tillhörande 78 kommentarer.

Artikel heter "Våldskulturen kring de små pojkarna måste bekämpas" och är skriven av Kajsa Wahlström. För dem som intresserat sig för genusfrågor, barn och förskola är namnet välkänt. Kajsa Wahlströms bok Flickor, pojkar och pedagoger kom ut 2003 och fick mycket uppmärksamhet. Undersökningsresultatet som låg till grund för boken konstaterade att pedagoger bidrog till att förstärka könsrollsmönster och ge barn olika förutsättningar utifrån könstillhörighet. Kajsa Wahlströms metod för att bryta ned dessa mönster var kompensatorisk genuspedagogik. Jag är själv inte övertygad om att det är rätt metod, att arbeta med flick- respektive pojkgrupper, men det fanns ändå mycket som Wahlström bidrog med i den här boken, som jag tror har haft betydelse ute på några av landets förskolor. Många började tänka på sitt eget beteende och sin egen betydelse i barngrupperna, även om man nödvändigtvis inte arbetade kompensatoriskt.

Tillbaks till Newsmillartikeln som Wahlström skrivit, 7 år senare. Läs själva, det är svårt att bli provocerad. Eller? Vid genomläsning av artikelns kommentarer verkar det som att ordet genuspedagogik är lika provocerande som ordet nazism.

Här är ett axplock.

"Att sånna som du får blanda dig i barns uppfostran gör att jag troligen aldrig kommer skaffa barn såvida jag inte flyttar från Sverige."

"Nu måste vi alla ställa upp och rädda barnen från genuspedagogerna. Barnen är små och oskyldiga och skall inte behöva utsättas för dessa ideologiska experiment."

"Är helt övertygad om att en påtvingad hjärntvätt av Wahlgren-modell ger betydligt större men i livet än att bara låta ungarna välja sina egna roller."

"Barnen måste befrias från genuspedagogerna så att pojkar som vill vara traditionella pojkar och flickor som vill vara traditionella flickor får vara det."

"Låt barnen göra som de själva vill utan att försöka införa kvasivetenskapligt trams och se istället till att våra unga pojkar kan hitta normala trygga män i sin vardag som förebilder."

"Vad bråkiga pojkar saknar och försöker kompensera är avsaknaden av trygga, kloka manliga förebilder. Genuspedagogiken hanterar inte det primala. Se till att 50 % av lärarna är trygga kloka män så slipper vi religiösa läror likt delar av genuspedagogiken. Kvinnor kan själva aldrig klara av att skapa de trygga männen. För det behövs manliga förebilder."

(Den sista är ju bara helt underbar!)

fredag 12 mars 2010

Vem är feministen?

I mellanstadiet kom det en nykter feminist till vår klass. Feministen berättade om sina tunga år och den minst lika tunga vägen tillbaka. Efter de första nervösa fnittren lägrade sig lugnet och vi förstod allvaret i situationen. Den här personen hade varit feminist på riktigt. Det var en rätt sliten stackare. Vi förstod att nu är det allvar, det här är tunga saker.
När feministen berättade om statistiken, grupptryckets makt, och om att mellan fem och tio procent - alltså kanske så många som tre stycken i vår klass - någon gång skulle bli feminist, kunde vi inte låta bli. Vi började se oss omkring, tittade på varandra, för att se om det syntes.
Vem är feministen?

torsdag 11 mars 2010

Twitterbebisen

Ett par som ska bli föräldrar för första gången ligger i detta nu i en förlossningssal och väntar. De har de senaste dagarna väckt viss uppmärksamhet. De kommunicerar nämligen med omvärlden från den där salen. De bloggar, twittrar och hänger på Facebook. Bland vissa har det väckt irritation. Stockholm City har rapporterat.
Är inte de där kritiska anmärkningarna, indignationen, snarast moralpanik? Måste all tid som spenderas i en förlossningssal verkligen handla om att uppleva, att vara i nuet, att gå upp i sin förlossning som något nästan överjordiskt?
Jag tycker mig i bakgrunden skymta rätt unkna värderingar om autenticitet, att det i framfödandet av ett barn med nödvändighet måste finnas något essentiellt att möta. Att nu ska en annan, äkta, ursprunglig människa träda fram och ta ens plats. Sanningen för de flesta är att många av de där timmarna mest är något som ska uthärdas. Att slentrianhänga lite på Internet verkar vara ett alldeles utmärkt sätt att få timmarna att gå.

onsdag 10 mars 2010

Ronja och Birk

Mina Ronjaminnen från barndomen är helt kopplade till filmen. Därför är det intressant att läsa boken och se hur saker skiljer sig från den filmade versionen (som för övrigt har en rätt imponerande ensemble). I min värld är filmen förlagan.
Det är inte första gången jag stör mig på Astrid Lindgrens stilistik. Det är något med rytmen och meningsbyggnaden som gör den rätt svårläst. Dessutom innehåller boken en massa transportsträckor.
Allra mest stör jag mig ändå på Ronjas och Birks relation. Det som är en tendens i filmen är i boken extremt påtagligt. Birk räddar ju Ronja ur svårigheter typ hela tiden.

Att dela in elever i grupper

Att dela in elever i grupper kan vara något av det mest konfliktskapande som existerar i en undervisningssituation. Åtminstone upplever jag det så. Det kan bero på att jag inte är dessa elevers ordinarie lärare. Jag vet att de normalt sett "aldrig" får bestämma grupper själva. Det har min handledare sagt. Inte heller jag låter eleverna dela in sig själva i grupper. Men ibland orkar jag inte ta fighten, utan fuskar lite.

Jag räknar kanske ut innan hur många grupper jag behöver dela i för att två specifika elever inte ska hamna i samma grupp. Jag kanske medvetet gör så att en brötig elev blir nöjd med indelningen. Ja, det har nog hänt vid ett par tillfällen att jag gjort så. Jag tror inte att jag är ensam.

Det vanligaste skälet till konflikt vid dessa tillfällen är att någon elev hamnat som ensam tjej/kille i en grupp med flera av det motsatta könet. Jag brukar envist och till elevens besvikelse stå på mig och hävda att könet inte har någon som helst betydelse för den uppgift eleverna ska hålla på med.

Flera av de pedagoger som jobbar med dessa barn delar in dem efter kön och reflekterar gärna över det som något positivt. De kan tycka att "men nu blev det väl bra när de fick sitta så - varannan?" (läs: lugnt och skönt...) Eller så har de bestämda platser som organiserats efter vilket kön eleven har, t ex 2 killar - 2 tjejer. Min upplevelse är att kön är återkommande i pedagogernas diskussioner kring hur elever ska organiseras. Detta kan vara unikt för den skola jag praktiserar på. Men jag misstänker att det är vanligt. Och helt fel väg att gå.

Att kön spelar en stor roll i vårt samhälle är inget nytt för mig, eller något som jag tycker är konstigt att eleverna har med sig. Men det irriterar mig när konsekvenserna av det går ut över min undervisning.

Jag tror att lärare har en viktig roll att spela när det gäller att bryta föråldrade könsrollsmönster och det ligger i uppdraget att försöka. Det håller inte att särskilja och gruppera p g a kön på det sätt jag menar att många fortfarande gör i skolan. Det ökar bara elevernas fokus på skillnaden.

Fram för fler lärare som vågar bryta normer!


tisdag 9 mars 2010

Om du inte visste

så kan jag berätta att mensblod är äckligt, och känns smutsigt. Det är pinsamt att använda binda, och svårt att använda tamponger. Det är svårt att prata om att få mens, ha mens och inget man vill låtsas om, överhuvudtaget.
Hur vet jag detta? Det kom ett brev, adresserat till min tonåring, ifrån SCA. Kalla det intuition eller rädsla för konspiration men jag pillade försiktigt upp brevet och läste hela den lilla boken om mens som låg i. Och vände och vred på informationen, som kändes märkligt lik den jag själv fick för 23 år sen eller så.
Det är väl bra att man får en bok om mens, och information om mensskydd, och rabattkuponger på vissa märken (inte helt otippat). Men varför handlade som mycket om att inte synas, inte berätta, inte märkas....varför så viktigt att ingen vet eller ens misstänker att du har mens? Nu vet ju jag, och många med mig, antar jag, att i princip hälften av befolkningen mellan 16-45 har mens. Det är ju några stycken.
Och vad kommer allt det äckliga och obehagliga ifrån? I dessa vampyrtider, hur kan lite blod, framkalla sådan skräck?
Nej, den boken fick gå till återvinningen. Normer är inte beständiga. Ska inte vara det. För 23 år sen kanske mens var äckligt och pinsamt, nu är det bara en kroppsfunktion bland andra, är man snorig snyter man sig, har man mens använder man mensskydd.

måndag 8 mars 2010

8 mars

Internationella kvinnodagen. Hur ska man hantera den på egentligen?
Är det en festdag eller en sorgedag?

Ja det är väl båda kanske. Man firar det vi åstakommit och sörjer det som återstår.
Det enda som verkligen provecerar mig är när det blir ett jippo, som mors dag eller kanelbullens dag...
Här skriver Linna Johansson träffande om hur RFSU förminskar kampen för kvinnors mänskliga rättigheter.

Så jag vill inte ha några blommor eller något "Grattis". Jag vill ha jämlikhet.

söndag 7 mars 2010

Naturen

Jag tycker att naturen är överskattad.

Människan har privilegiet att välja bort biologin och istället ägna sig åt det som verkar bra.

Det är oväsentligt om kvinnor skulle råka ha någon liten medfödd fördel som föräldrar (vad det nu skulle kunna vara). Det är liksom redan bevisat att män kan ta hand om barn tillräckligt bra. Då kan vi bara bortse från eventuell biologi, och istället ägna oss åt det vi tycker verkar just bra.

Ändå tvingas man som feminist hela tiden bemöta allehanda dumheter, inte sällan utifrån idéer om vad som är naturligt och inte. Jämställdhet är bara en av många saker som kulturen gör bättre än naturen. Jag tycker att naturen är rätt usel på att hantera rätt mycket. Tänk mobbning, våld, sexualitet, över- och fortlevnad rent allmänt och en mängd andra fenomen. Även exempelvis föräldraskap.

Jag är less på att diskutera natur över huvud taget.

Är det inte bättre att på allvar börja diskutera vad som är bäst?

fredag 5 mars 2010

Om hur svärdet blev en gitarr


Jag är en förälder som ger efter. Tidigare hade jag principer kring vad min son skulle leka med. Det kändes fel med våld. Ja, det var väl kanske i första hand just en känslomässig reaktion, inte en principiell. Sen började det gradvis hända saker.

Jag köpte en liten plastpirat, ändå en välgjord en, tänkte jag, och såg min sons helt uppriktiga glädje. En annan gång gick vi in på en leksaksaffär för att köpa en present åt en nyfödd. När det var dags att gå såg jag honom förstenad framför något träsvärd. Jaja, det är iallafall inget skräp, tänkte jag, betalade svärdet och gick.

För ett halvår sedan, en gång när jag skulle lägga in något på hans rum, blev jag sittande, insåg att, vänta nu, det här är ett pojkrum.

Piraten hade vuxit till en armé av plastfigurer, en disparat skara av riddare, sjörövare, stråtrövare, krigsklädda hästar, övernaturliga väsen och mitt i allt en stor borg. I lådan för utklädningskläder låg en riddardräkt, Robin Hood-kläder, indiangrejer.

Hela tiden har jag försvarat det där pojkrummet med att det inte är avgörande. Det avgörande är ändå vilka egenskaper min son har, att han som människa får del av så mycket som möjligt av sitt känsloliv, att han inte stympas, han kan ju ändå kommunicera, är empatisk, förstår det här med känslor. Ändå har det där med leken gnagt. Jag tänkte på det där jag hört från avsevärt mycket mer än en medelålders person - ”vi köpte minsann dockor till våra pojkar, men de körde ju bara bil med dem ändå.”

På sistone har det börjat hända saker. Jag har försökt sätta mig in i vad de där plastfigurerna egentligen sysslar med. Det handlar ju om relationer! Ibland går det överstyr, någon gör bort sig, en konflikt uppstår, våld förekommer, men lika ofta ger de sig in i samtal och akter präglade av empati, autenticitet, könsöverskridande och värme.

Han klär ut sig till riddare ibland, men det är allt oftare han glömmer svärdet. Riddaren är nu oftast en av kungens män, någon som representerar den normutveckling som ägt rum i samhället, hur dåtiden förhåller sig till nutiden och så där, en position att diskutera ur.

Svärdet dyker fortfarande upp så gått som dagligen, men som gitarr. Efter middagen brukar han hämta träbiten, ställer sig på sin stol och genomför fantastiska föreställningar för oss andra att njuta av.

Med detta vill jag inte säga att leken inte behöver tas på allvar, tvärtom. Däremot inser jag, på ett högst personligt plan, att jag kan läsa och tänka hur mycket som helst men ändå alltid vara ett steg efter – jag kommer aldrig att till fullo inse vilken extremt kompetent social och känslomässig liten varelse det är jag har att göra med.

torsdag 4 mars 2010

Förskolans egen Fight club

Jag tvingas runda hela lekplatsen som tillhör förskolan som ligger vägg i vägg med mitt barns skola, på väg för att hämta. Jag hinner se vad som sker där på lekplatsen. Några få barn leker utspritt. På ett ställe befinner sig en grupp. De är väl 7-8 stycken. Två av dem flickor, trycker sig mot ett närliggande staket. Framför dem utspelar sig Fight club i miniatyr. Pojkarna turas om att brutalt brotta ned varandra. En efter en. Några kämpar med gråten men lyckas hålla tillbaka. En säger "Jag ser att du är rädd för mig nu". Han låter inte triumferande, mest förvånad. Och leken fortsätter. Pojkbarn, fyra och fem år gamla, välter varandra, med röda kinder och blanka ögon.

Ingen pedagog vistas på lekplatsen, så jag stannar till för att se så att ingen verkligen skadar sig. Funderar en stund på min roll. Ska tårarna till för att jag ska börja agera från min position på andra sidan lekplatsen? Ska jag hämta en pedagog? Eller är leken helt befogad, tillåten och normal?

Jag ser att hon har sett att jag stannat och tittar. Hon kommer ut och går med bestämda steg mot lekplatsen, ser stressat upptagen ut, låtsas inte om mig.

Jag går och hämtar mitt barn. Orkar inte se fortsättningen.

tisdag 2 mars 2010

Tragik på praktik

Ännu en dag på praktikplatsen. Skådeplats: en F-5 skola i en stor svensk stad.

En av lärarkollegorna berättar engagerat om när en man hälsade på hennes klass häromdagen. Mannen hade arbetstränat i hennes klass under en hel termin och han var mycket omtyckt bland barnen. Nu var det månader sedan de hade setts.

Läraren berättar om hur det hade sett ut då han först hade kommit dit, mannen. Pojkarna i klassen hade slängt sej om benen på mannen och kramat honom, allihop. Hon var mycket bekymrad, det var något i det här scenariot som störde henne. Hon beskrev det hela som tragiskt. "Har de inga pappor därhemma som kan krama dem, pojkarna?"

Hade hon reagerat likadant om det varit flickor som slängt sej om halsen på honom?

måndag 1 mars 2010

Ett individuellt projekt

Jag brukar säga att jag ser på mitt föräldraskap som ett helt individuellt projekt. Det brukar provocera folk. Ibland tänker nog folk att jag säger det just därför, för att provocera alltså.

Men det är sant. Mitt föräldraprojekt är individuellt. Beslutet att skaffa barn var mitt eget. Det var aldrig del i något romantisk idé om att bli en familj, eller något liknande. Sen råkar det ju också vara så att jag skaffade barn ihop med någon, en person som dessutom är en ypperlig förälder, men det har egentligen inte mer med mitt eget föräldraskap att göra än att det ger goda möjligheter till praktiskt och teoretiskt samarbete kring barnens tillvaro.

Detta samarbete kännetecknas i min värld av förhandlingar i god demokratisk anda, respekt för andra individer, och en strävan efter absolut rättvisa.

Således ser jag det här som ett viktigt, inte bara liberalt, utan också feministiskt ställningstagande.

Jag anser att familjen egentligen är oanvändbar som kategori. Varje familj utgörs av ett antal individer. Dessa individer har ansvar för sitt handlande, hur deras valfrihet ska förvaltas. Barnens ansvar är annorlunda, mer villkorat, till skillnad från de vuxna som har ansvar för sitt liv, villkorslöst.

Jag anser att varje individ som skaffar ett barn är skyldig att ta ett helhetsansvar. Det ansvaret kan aldrig delas. Det kan gälla flera personer som har föräldraband till ett barn, men ansvaret är alltid individuellt och ska aldrig kunna omförhandlas.

Svensk lagstiftning sätter (den vuxna) individen i centrum. Allt annat vore absurt. Det gäller alla lagar, regler och socialförsäkringssystemen. Även den omdebatterade föräldraförsäkringen sätter föräldern, som individ, i centrum, men har fortfarande – i strid mot de principer som rimligen ska gälla i en modern, liberal demokrati – ett besynnerligt inslag av ofrihet. Den lämnar nämligen utrymme för föräldrarna att överlåta delar av sina föräldraledighetsdagar till varandra.

Denna överlåtelsemöjlighet brukar försvaras med argument som på ett eller annat sätt, felaktigt, utgår från en påstådd frihet. Enligt denna idé tilldelas familjen, inte föräldern som individ, en säck med dagar att fritt fördela så som familjen önskar (bortsett från de två månaderna som inte är överlåtningsbara). Det enda problemet är att kategorin familj inte existerar. En familj kan inte vara mer eller mindre fri.

En familj kan inte välja. En familj kan aldrig vara något annat än den samling individer som utgör den. Alltså är det alltid alltid alltid individerna inuti familjen som gör valen.

Således bör självklart också föräldraförsäkringen, likt beskattningssystemet (sambeskattningen ansågs föråldrad redan 1972) individualiseras fullt ut.

I sak håller jag med motståndarna mot individualiserad föräldraförsäkring på en punkt. Givetvis ska ingen tvingas att vara hemma med sina barn.

Men de individer som inte är intresserade av att ta ett helhetsansvar för sina barn bör i min värld då snarare låta bli att skaffa barn överhuvudtaget.

tisdag 23 februari 2010

Positivt politikermöte med FOFF Göteborg

Jöran Fagerlund är ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige och i miljönämnden i Göteborg. Häromdagen träffade han representanter för FOFF Gbg (Forum för feministiska föräldrar i Göteborg). Här bloggar han friskt om detta möte! Han pratar om givande påtryckningar, ställer sig positiv till jämställdhetsdiplomering och föräldraträffar i jämställdhet på BVC. Heja Jöran! Driv nu dessa frågor ända in i maktens hus på Gustav adolfs torg! Vore ju hemskt spännande att höra om något annat parti kan ta ställning i sådana här frågor.

onsdag 10 februari 2010

Att orka engagera sig, att bli överraskad


På mina barns skola finns en föräldraförening som driver frågor som handlar om trafiksäkerhet, trevlig skolgård, skolmat osv. Protokollen kommer hem och jag har länge tänkt att ett engagemang om genusfrågor vore på sin plats. Och den här terminen kände jag mig tillräckligt laddad (hänvisar till mina tidigare inlägg om genus i skolan).

Föräldraföreningen träffar rektorer och lärarrepresentanter tre gånger per termin och för fram sina frågor. Jag hamnade direkt på ett sådant skolråd innan jag ens träffat föräldraföreningen. Jag tänkte att det är lika bra att smida...
Sagt och gjort. Tre representanter från föreningen, inkl. mig själv, två rektorer och två lärare var på plats.

Snacka om att jag höll på att tappa hakan i bordet när den ena rektorn inleder med att berätta att stadsdelsnämnden har pekat på viktiga områden som ska prioriteras på skolan och att ett av dessa är genus- och jämställdhetsfrågor. Och att man nu planerar framåt för detta.

Därför kändes det mindre avspänt än jag kunnat ana när det väl var dags för mitt lilla anförande. Jag hade läst på ordentligt och övat in fraser som "Detta med genus-och jämställdhetsarbete i skolan är ingen rekommendation, det är ett officiellt uppdrag", "Det räcker inte med en föreläsning om jämställdhet, man måste gå på djupet och integrera genusperspektivet i undervisningen", "Genusarbetet måste konkretiseras och följas upp".

Jag vill verkligen tipsa om en ny bok utgiven av Norstedts juridik. Den heter Jämställdhetsarbete i förskola och skola och är skriven av Eva-Karin Wedin. Boken var helt klart mycket bra att läsa inför det här mötet med skolledningen. Alla argumenten finns, alla styrdokument och även tips på arbetssätt. Dessutom är den väldigt konkret och lättläst och jag tycker att varenda pedagog skulle få ett ex i handen.

Så hur blev responsen då? Jo, den nya rektorn av manligt kön, nickade instämmande under hela min lilla monolog och påpekade sedan att han höll med mig. Och att om vi föräldrar hade kompetenser och kunskap inom området som inte fanns på skolan, kanske vi skulle kunna samarbeta i frågan. Wow liksom!

Därefter kröp det också fram att föräldraföreningen hade en insomnad grupp som jobbat med dessa frågorna och att det fanns flera som skulle vilja skaka liv i den.

Ibland flyter det bara på.

onsdag 3 februari 2010

"Vad blev det?"

Igår var jag tillbaka på min gamla praktikplats efter föräldraledigheten. Sist mina "kolleger" såg mig var jag gravid. Följaktligen frågade många av dem om barnet - frågor som hur gammalt barnet är nu osv. Men den vanligaste frågan var ju Frågan: "Vad blev det?"

Det lustiga i sammanhanget var att jag kände mig totalt oförberedd till en början. Så när frågan kom första gången blev jag helt ställd. Jag förstod den helt enkelt inte. Vad var det meningen att jag skulle svara på det? Efter en liten stund fann jag mig och svarade nåt i stil med "ja, om det är könet du syftar på så blev det en tjej." Med en extra betoning på ordet könet. Varpå "kollegan" såg ut som att mitt svar var rätt lustigt och la nån kommentar om att vi människor ju vanligtvis inte brukade föda djur.

fredag 29 januari 2010

"Mamma, det är en sak...

...på gympan igår...så kände jag mig lite..."
"Lite vadå?"
Hon ligger i sin säng och vi har just sagt godnatt.
"Lite tjock".

Hon är inte tjock. Hon har en liten putig mage. Helt i sin ordning.

"Jag vill vara smal, som Emma. Det är så fint."

Och jag känner en maktlöshet ramla över mig, där jag står i dörröppningen och tittar på min unge med en mun utan framtänder. Hon är sex år. Hon är på väg att bli stor, med allt vad det innebär. Hon har redan förstått hur en kvinna förväntas se ut. Vad hon förväntas göra, säga, vara. Och för varje dag kommer normer och förväntningar att fortsätta präntas in i henne. Och plötsligt känns föräldraskapet tungt.

tisdag 26 januari 2010

Föräldramöte del 2


Det är svårt att behöva erkänna att jag aldrig kom iväg på det där föräldramötet. Tack och lov finns en förälder till som tyckte att saken var viktig och tog min plats, trots att det var min tur.
Med hänvisning till den lapp som alltså är uppsatt vid ingången till klassrummet* frågade således fadern hur detta "genustänk" praktiseras. Nja, personalen har skickats på seminarium för att lära mer om detta synsätt, men det "har inte blivit så mycket sen". MEN, de är gärna öppna för förslag! OK. Här gäller det att inte deppa ihop, utan att se det som en invit. Frågan är vad de vill ha förslag på, kanske litteratur eller fortbildning? Hur som helst, jag tänker gå med i skolans föräldraförening och driva frågan i direktkontakt med skolledningen. Det är nog enda vägen att gå.

* Bilden föreställer två kvinnliga pedagoger, där den ena är i färd med att klä på sig herrkläder. Den ena säger "I morgon är det din tur att vara Bengt". Undertexten är "Det är svårt att jobba för jämlikhet när männen är få". Den vanliga begreppsförvirringen. Jämlikhet, jämställdhet... Suck. Och genus i skola/förskola handlar om att få lika många manliga pedagoger som kvinnliga??

torsdag 21 januari 2010

Föräldramöte del 1

Ikväll är det dags. Det är min tur att gå på föräldramöte. Jag har laddat i flera månader. Nu ska det ske. Jag ska be personalen berätta om sitt "genustänk".

Det är nämligen så, att utanför klassrumsdörren sitter en lapp där det står just detta. "Visst har vi genustänk" står det. Under texten har någon saxat en seriestrip där kontentan är att eftersom Benny jobbar här och kan ha klänning, typ, så är vi genusmedvetna. Jag har jagat upp mig sedan barnet började i förskoleklassen där i höstas. Jag förstår ju att det är ett skämt, dessutom ett internt skämt. Men för mig, som tycker att genusfrågor är bland det viktigaste som finns, blir det ett hån varje gång jag ser den där lappen.

Dessutom har jag betraktat både barn och personal med detta perspektiv och jag är bekymrad. Det verkar nämligen inte finnas ett uns av "genustänk". Det är svårt att välja ett enda exempel för denna korta form av textpublicering. Men låt mig berätta om första skoldagen. Mitt barn, av flickkön, möts av pedagogen. I hennes grupp går, vet vi sedan tidigare, fem pojkar och tre flickor. Bemötandet blir "Då ska vi se, ja, Emma kommer inte förrän på fredag, men Sonja är här, kom ska jag presentera dig för henne!"
I min värld visar pedagogen tydligt att min dotter förväntas ansluta sig till gruppen "flickor". Pojkarna var inte ens i sammanhanget värda att bli presenterade.

Detta var som sagt bara ett exempel.
Och ikväll är det alltså dags. Tjuren vid hornen. Varför är det så svårt?? Kanske för att jag för fem år sedan ställde samma fråga, och för tre år sen och för ett och ett halvt år sen. Och den uppgivenhet som följer är alltid så tung att bära.
Fortsättning följer...

torsdag 14 januari 2010

Jämställdhetsbonusen knäckte mig ikväll

Jag gjorde det. Jag gick in på fk.se och började sätta mig in i jämställdhetsbonusen. I två timmar har jag nu med hjälp av planeringsverktyget försökt att uppnå maximal bonus. Och jag fattar ingenting. Känner mig beredd att skita i hela grejen.

Nån som hunnit ta ut bonusen? Nån som orkar bry sig? Kollar man runt så verkar det inte som att bonusen fått något genomslag för jämställdheten. Och vem trodde det? Enligt Försäkringskassan är intresset för bonusen svalt. Är det för krånglet? Eller är det för ett fortsatt ointresse av den ena föräldern att ta ut hälften av föräldradagarna?
"Förvånade pappan" bloggar om sin irritation.

tisdag 12 januari 2010

Kall statistik och varma tips, om jämställdhet och feministiskt föräldraskap

Tips för er som bor i Göteborg! Ingår i diskussionsserien "Har hon rätt?", ett samarbete mellan Unifem, Resurscentra och ABF.
Hela programmet

14 april 2010 
Myten om den jämställda familjen.  Kvällen inleds med ”Bitterfittan Airlines”, en monologpjäs om jämställdhet, kärlek och föräldraskap, fritt efter Maria Svelands roman Bitterfittan. Med Sofia Wärngård Lang. Därefter följer diskussion kring könsroller i hemmet, ledd av Eva Lindholm, Forum för feministiska föräldrar och Gösta Zachrisson, Män för jämställdhet. Kall statistik och varma tips om hur vi kan gå vidare.  Entré 40:-, begränsat antal platser.

måndag 11 januari 2010

Helgerna ur genusperspektiv

Måste bara dela med mig av helgernas eftersmak. Tre grejor som jag inte kan släppa, med bara två dagar kvar till tjugonde knut.
Ett. Flickbarnet inser att pojkbarnet fick fler julklappar (jag kontrollräknade och ja, hon hade rätt), den logiska kommentaren, men hur kan tomten göra så, han är ju snällast i världen? Jag lovar att ta ett allvarligt snack om patriarkatet med den gamle röde till nästa år.
Två. En tämligen vuxen man i min närhet får snapsglas med nakna damer på i julklapp....2009. De lämnas till välgörenhet innan jag inser att glasåtervinningen hade varit det enda rätta.
Tre. En annan minst lika vuxen, om vi räknar år, man delar med sig av en glad julhälsning, tomtefar får en avsugning av Anna Anka, nej det var det inte men väl en blondin med mycket små trosor. Vad hade varit rätt kommentar här? Jaha, du föredrar oralsex?

Inför 2010 önskar jag mig, förutom en revolution, exakt lika många julklappar till alla, mer queera julhälsningar och vinglas utan pynt.

söndag 3 januari 2010

PinkStinks - not

Kampanjen "PinkStinks" provocerar mej med sitt val av kampanj-namn. Kanske för att jag själv under en period valde att i stort sett helt bojkotta den rosa färgen när det gällde min egen dotter. Men det känns liksom också som att jag minns det där från min egen skolgång. "Rosa är töntigt." "Rosa är en tjej-färg."

Kampanjen vill peppa tjejers självkänsla och forma ett alternativ till "the culture of pink", vilken anses sätta utseende framför hjärna. Jättebra. Men ärligt: "PinkStinks"? Namnet provocerar säkert inte bara mej eller människor med liknande åsikter utan även dem som inreder sina hem med rosa fluff och rosetter.

Alternativet till "PinkStinks" är ett projekt som går under namnet "cool to be me". Ok, så jag är cool om jag väljer bort rosa då. Det är liksom först då jag som flicka kan vara mej själv. Nej, även om syftet är gott så irriterar det mej. För mej bidrar hela grejen bara till någon sorts lust att jävlarimej bevisa att rosa inte alls stinker, att rosa i själva verket bara står för det vi själva lägger i det och att säga att rosa stinker är lite som att bajsa feminismen i ansiktet. För flickor i vår kultur väljer gärna rosa. Många pojkar kanske också vågar välja rosa om vi vuxna inte väljer en traditionell macho-retorik.

Kolla gärna in vad PinkStinks kampanjar för! Tanken är god men namnet stinker...

fredag 1 januari 2010

Mera PIFF åt folket!


Nu har PIFF, Pappor för individuell föräldraförsäkring, en egen hemsida på http://piff.nu utöver gruppen på Facebook.
Dessutom har David Norlin, initiativtagare till PIFF, synts i tidningar och hörts på radio under den senaste veckan.

Dagens eko - 27 dec 2009
Studio ett, P1 - 28 dec 2009
Expressen - 28 dec 2009
Tidningen Dagen - 27 dec 2009

Jag är inte ett dugg förvånad över medias intresse. Pappor som tar ett feministiskt initiativ är fortfarande exotiskt. Vi lär höra mer av och om dem!