torsdag 17 december 2009

Pappor för individualiserad föräldraförsäkring

Dom kallar sig PIFF, papporna som är för en individualisering av föräldraförsäkringen, eller en individuell föräldraförsäkring, som jag egentligen tycker är ett bättre namn. Gruppen har bildats på Facebook och har på ett par veckor fått 34 medlemmar, varav ett antal är kvinnor.
Beskrivning:
Vi är pappor. En del av oss kanske inte har barn än, men då är vi potentiella pappor.
Vi tycker att det ojämställda uttaget av föräldraledighet (och den ojämställda fördelningen av föräldraansvar överhuvudtaget) är ett mansproblem. Varför väljer så många av oss män bort att ta hand om sina egna barn?
Vi menar att dagens föräldraförsäkring hjälper till att konservera ett system där män lägger över ansvaret för barn på kvinnor, och där kvinnor blir diskriminerade på arbetsmarknaden.
Vi anser att en individualiserad föräldraförsäkring är en nödvändig och effektiv reform


En pappa uttrycker lite motstånd till initiativet. "...för egen del hade det varit problematiskt eftersom jag tagit ut betydligt mer än hälften av föräldradagarna". Detta är ett argument som jag ofta möter när man diskuterar denna brännande fråga. Man har alla tänkbara argument som ligger på det personliga planet. Jag kan erkänna att vi inte heller hade gynnats av en individuell föräldraförsäkring, men hade det funnits en sådan hade vi ju fått gilla läget och anpassa oss efter den.
Just nu diskuteras detta flitigt på www.foff.se. Man måste bli medlem för att ta del av diskussionen. Jag önskar PIFF lycka till - initiativet är efterlängtat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar